top of page

Cancer Research Group

Public·108 members

Windows 7 SP1 Turkce Tum Surumler Indir Mart 2014


Download --->>> https://blltly.com/2tu1miWindows 7 SP1 Turkce Tum Surumler Indir Mart 2014


Windows 7 SP1 TÃrkÃe TÃm SÃrÃmler Mart 2014 GÃncel Ändir


Windows 7 SP1 TÃrkÃe TÃm SÃrÃmler Mart 2014 GÃncel Ändir, Windows 7'nin en son ve en gÃncel sÃrÃmlerini tek bir DVD'de bulabileceÄiniz bir pakettir. Bu pakette hem 32 bit hem de 64 bit sÃrÃmler yer almaktadÄr. Paket iÃeriÄinde Starter, Home Basic, Home Premium, Professional ve Ultimate sÃrÃmleri bulunmaktadÄr. Bu sÃrÃmler orijinal MSDN sÃrÃmleri olup hiÃbir ekleme veya ÃÄkarma yapÄlmamÄÅtÄr. Sadece gÃncellemeler ve gerekli bileÅenler entegre edilmiÅtir.


Windows 7 SP1 TÃrkÃe TÃm SÃrÃmler Mart 2014 GÃncel Ändir paketinin Ãzellikleri ÅunlardÄr:


BÃtÃn gÃncelleÅtirmeler sisteme entegredir. 28.02.2014 tarihi itibariyle toplam 156 adet gÃncelleÅtirme sisteme dahil olarak gelmektedir.


Internet Explorer 11 ve .Net Framework 4.5.1+ ve TÃrkÃe Dil Paketi sisteme orijinal Åekilde entegre edilmiÅtir.


Sistemde hiÃbir aktivasyon veya crack iÅlemi yapÄlmamÄÅtÄr. ÄsteÄe baÄlÄ olarak aktivasyon yapabilirsiniz.


DVD'nin boyutu 4,83 GB'tÄr. 4,7 GB'lÄk bir DVD'ye sÄÄmamaktadÄr.


Windows 7 SP1 TÃrkÃe TÃm SÃrÃmler Mart 2014 GÃncel Ändir paketini indirmek iÃin aÅaÄÄdaki linkleri kullanabilirsiniz. Linkler alternatiftir. ÄndirdiÄiniz rar dosyasÄnÄ aÃarak iso dosyasÄnÄ elde edebilirsiniz. Iso dosyasÄnÄ DVD'ye yazdÄrmak iÃin ImgBurn gibi bir program kullanabilirsiniz. DVD'yi bilgisayarÄnÄza takarak kurulumu baÅlatabilirsiniz.


Windows 7 SP1 TÃrkÃe TÃm SÃrÃmler Mart 2014 GÃncel Ändir Linkleri:


https://www.fullprogramlarindir.net/windows-7-sp1-tum-surumler-turkce-32x64bit-indir-9320624.html


https://soundcloud.com/malyjquevys/windows-7-sp1-tum-surumler-temmuz-2014-turkce-32-bit-indir


https://sway.office.com/v842vf7enhGjJih4


Windows 7 SP1 TÃrkÃe TÃm SÃrÃmler Mart 2014 GÃncel Ändir paketi ile Windows 7'nin sunduÄu birÃok ÃzelliÄi ve avantajÄ da elde edebilirsiniz. Windows 7'nin diÄer Windows sÃrÃmlerine gÃre bazÄ ÃstÃnlÃkleri ÅunlardÄr:


KullanÄcÄ ve bilgisayar arasÄnda daha iyi bir senkronizasyon saÄlar. Dokunmatik ekran ve ses tanÄma gibi araÃlardan yararlanÄr.


Daha az yer kaplar ve daha az Ãekirdek gerektirir. Bu sayede daha hÄzlÄ ve performanslÄ ÃalÄÅÄr.


Hem 32 bit hem de 64 bit mimarileri destekler. Bu sayede eski ve yeni donanÄmlarla uyumlu olur.


Enerji tasarrufu saÄlar. Makine bileÅenlerini daha az kullanarak pil ÃmrÃnà uzatÄr.


Aero arayÃzà ile ÅÄk ve modern bir gÃrÃnÃm sunar. Cam efektli pencereler, Snap, Peek ve Shake gibi Ãzelliklerle pencere yÃnetimini kolaylaÅtÄrÄr.


Tema desteÄi ile masaÃstÃnà kiÅiselleÅtirmeyi saÄlar. FarklÄ duvar kaÄÄtlarÄ ve sistem sesleri ile istediÄiniz atmosferi yaratÄn.


BaÅlat menÃsÃndeki arama kutusu ile dosya ve programlarÄ hÄzlÄca bulmayÄ saÄlar. Arama sonuÃlarÄnÄ kategorilere gÃre gruplandÄrÄr.


Gadgetlar ile masaÃstà kenar ÃubuÄunda faydalÄ widgetlar ÃalÄÅtÄrabilir. Hava durumu, CPU kullanÄmÄ, sosyal medya gÃncellemeleri gibi bilgileri takip edebilirsiniz.


HomeGroup ile aÄdaki cihazlar arasÄnda dosya ve klasÃr paylaÅÄmÄnÄ kolaylaÅtÄrÄr. Gruba katÄlmak iÃin bir Åifre gerektirir.


Jump Listler ile sÄk kullandÄÄÄnÄz uygulamalarda son aÃtÄÄÄnÄz dosyalara ve Ãnemli ayarlara hÄzlÄca eriÅebilirsiniz. GÃrev ÃubuÄundaki sabitlenmiÅ ÃÄelere saÄ tÄklayarak Jump Listleri gÃrÃntÃleyebilirsiniz.


DirectAccess ile mobil ÃalÄÅanlar iÃin IT yÃneticileri Grup Älkesi ayarlarÄnÄ ve yazÄlÄm gÃncelleÅtirmelerini mobil cihaz internet baÄlantÄsÄ olduÄu her zaman yapabilir, kullanÄcÄnÄn oturum aÃmasÄna gerek kalmaz. DirectAccess Ãok faktÃrlà kimlik doÄrulama ve Åifreleme destekler.


XP Mode ile Windows XP iÃin tasarlanmÄÅ eski uygulamalarÄ XP'nin sanallaÅtÄrÄlmÄÅ bir sÃrÃmÃnà kullanarak ÃalÄÅtÄrabilirsiniz. Uygulamalar Windows 7 masaÃstÃnde ÃalÄÅÄyorm
About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page